VRF системи - GENERAL FUJITSU

GENERAL FUJITSU - VRF системи

Максимална ефективност и гъвкавост

VRF означава "Променлив поток на хладилния агент" и може да се опише като мулти система, която работи особено ефективно по отношение на разхода на енергия, благодарение на интелигентното управление на инверторния компресор.

VRF системите на General Fujitsu все повече се използват за климатизиране на по-големите и взискателни сградни комплекси, като например хотели, търговски центрове и офисни комплекси. Широката гама от предлагани решения за вътрешните и външните тела, високата енергийна ефективност и експлоатационна надеждност са само част от предимствата на VRF с-мите. Те могат да бъдат използвани в широка гама проекти, поради намалените размери на външните тела, гъвкав начин на монтаж и лесни оперативни настройки.

VRF системи - GENERAL FUJITSU

GENERAL FUJITSU - VRF системи

Максимална ефективност и гъвкавост

VRF означава "Променлив поток на хладилния агент" и може да се опише като мулти система, която работи особено ефективно по отношение на разхода на енергия, благодарение на интелигентното управление на инверторния компресор.

VRF системите на General Fujitsu все повече се използват за климатизиране на по-големите и взискателни сградни комплекси, като например хотели, търговски центрове и офисни комплекси. Широката гама от предлагани решения за вътрешните и външните тела, високата енергийна ефективност и експлоатационна надеждност са само част от предимствата на VRF с-мите. Те могат да бъдат използвани в широка гама проекти, поради намалените размери на външните тела, гъвкав начин на монтаж и лесни оперативни настройки.

Airstage VR-II series

Система за отопление и охлаждане на средно по големина търговски сгради Airstage VR II от General Fujitsu. Интелигентен и съвременен дизайн, широка продуктова гама.

Aristage V-III Series

Термопомпен модуларен тип централна климатизация серия Airstage V-III. Вискоко енергоспестяване за охлаждане и отопление през цялата година.  

Airstage V-II series

Модулен тип термопомпени системи за централна климатизация Airstage V II. Широка продуктова гама със специален топлообменник.

Airstage J-III series

Система за централна климатизация от термопомпен тип с по-малки модели AIRSTAGE™ J-III. Осигурява ефективно охлаждане и отопление с всяка комбинация от вътрешни тела.

Airstage J-II S series

Система за централна климатизация от термопомпен тип с по-малки модели AIRSTAGE™ J-II S. Подходяща за малки офис сгради, магазини или по-големи къщи.

Airstage J-III L series

Най-новата серия в производствената гама на General Fujitsu. Система Аirstage J III L се характеризира с компактно външно тяло за монтаж на ограничени пространства.

DX-kit

DX kit за обработка на въздух. За включване на телата за обработка на въздух към външното тяло на VRF системата на General Fujitsu.