Модел външно тяло AOHG14LAC2

  • Капацитет от 4.0kW до 5.0kW.
  • Възможност за свързване на 2 вътрешни тела
  • Широка гама от модели вътрешни тела
  • Макс. дължина на тръбите (всяко тяло) до 20м.; максимална височина 15м. Обща дължина на тръбите 30м.

Работен режиммОхлаждане Отопление 
Мощност kW 4.00 4.40
Icon Icon Icon Icon Icon Icon Icon Icon Icon Icon

Външно тяло

Модел външно тяло AOHG14LAC2


Капацитет от 4.0kW до 5.0kW.
Възможност за свързване на 2 вътрешни тела
Широка гама от модели вътрешни тела
Макс. дължина на тръбите (всяко тяло) до 20м.; максимална височина 15м. Обща дължина на тръбите 30м.