Модели външни тела AOHG 36/45/54 KBTB (монофазни) ; AOHG 36/45/54 KRTA (три-фазни)

  • Работен режим: охлаждане, отопление, изсушаване, вентилатор
  • Контролиране на въздушния поток посредством дистанционно управление
  • Разнообразие от 6 модела вътрешни тела
  • Вътрешни тела: касети, канални модели
  • Възможност за свързване на вътрешни тела с по-голям капацитет в зависимост от външните тела
  • Обща дължина на тръбите до 50м

Външно тяло

Модели външни тела AOHG 36/45/54 KBTB (монофазни) ; AOHG 36/45/54 KRTA (три-фазни)

Работен режим: охлаждане, отопление, изсушаване, вентилатор
Контролиране на въздушния поток посредством дистанционно управление
Разнообразие от 6 модела вътрешни тела
Вътрешни тела: касети, канални модели
Възможност за свързване на вътрешни тела с по-голям капацитет в зависимост от външните тела
Обща дължина на тръбите до 50м