Защита на околната среда

Пестене на енергия и екология

Дейности, свързани с проблемите по опазването на околната среда, ресурсите и глобалното затопляне

Като международна компания, Fujitsu General определя своя принос за изграждането на устойчиво икономическо общество като една от най-важните си корпоративни цели. Fujitsu General е ангажирана с широк спектър от екологични дейности, които развива успоредно с продажбата и поддръжката на своите продукти, а именно посредством непрекъснато подобряване на енергийната ефективност на своите продукти.

Концепцията за околната среда в корпоративната философия

Опазването на околната среда е част от корпоративната философия на компанията. Чрез прилагането на технологично ноу-хау в областта на информационните технологии и разгръщане на креативността на екипа, компанията подкрепя спазването на всички екологични закони и директиви, насърчава и инициира създването на допълнителни екологични мерки за защита на околната среда.

Основни принципи :

  • Ограничаване на замърсяването на околната среда в процеса на работа на произвежданите изделия по време на целия жизнен цикъл на продукта.
  • Ангажиране с обработката на суровини и енергия, като спазва "3-R подход" (reduce, reuse, recycle - намаляване, повторно използване, рециклиране).
  • Стремеж към минимизиране на рисковете за човешкото здраве и околната среда, като максимално е ограничено използването на вредни вещества в продуктите.
  • Произвежданите изделия помагат на клиентите да намалят замърсяването и да подобрят собствената си екологична ефективност.
  • Предоставяне на информация за екологичните дейности, продукти и услуги, както и прилагане на идеи и взимане под внимание на критиките, за да бъдат подобрени още повече екологичните програми.