31 март, 2020

  • ИЗБЕРЕТЕ ДРУГИ НОВИНИ

Централна климатизация

Централна климатизация представлява система за отопление или охлаждане на големи сгради - битови, административни или промишлени, състояща се от един или няколко външни агрегата с подходяща мощност разположен отвън, които са свързани чрез тръби или въздуховоди към вътрешни модули, доставящи топъл или студен въздух в помещенията. На пазара се предлагат различни+ видове системи за централна климатизация, които работят на различен принцип, но тяхната функция е една и съща - контрол на температурата на вътрешния въздух. Едно от основните предимства на системите за централна климатизация е тяхната гъвкавост при проектиране, която позволява да се използват различни вътрешни модули в зависимост от конкретните нужди и предназначение на вътрешното помещение. Така например, с една и съща система за централна климатизация може да контролирате оптимално климата както в просторно лоби, така и в малка хотелска стая и сървърна зала едновременно, като предварително планирате нужната мощност за всеки един модул от системата централната климатизация.

Улесненият монтаж и по-малкото необходимо монтажно място за външните тела на системите за централна климатизация също ги правят много предпочитани, а в допълнение с възможността за разполагане на дълги свързващи тръби, те стават особено предпочитани за сгради с голяма площ и височина.

Централна климатизация 1
Централна климатизация - цени

Видове системи за централна климатизация

Основните и най-често срещани системи за централна климатизация са чилъри или VRF системи.

Системи за централна климатизация: чилъри

Чилърите са системи за централна климатизация, които отнемат топлината от течност чрез непрекъснати цикли на разширение и компресиране на течен хладилен агент, при които той се трансформира от течност в пара и обратно. Когато е под формата на течност, се подава към топлообменник, който го разпределя към вътрешните тела. Страничен продукт на работата на тези системи за централна климатизация е отпадъчна топлина, която трябва да бъде освободена в околната среда, но може да бъде използвана и за отопление. По този начин чилърите могат да се използват не само за охлаждане през лятото, но и за отопление през зимата.

Този тип централна климатизация може бъде с водно или въздушно охлаждане. Чилърите с водно охлаждане са предпочитани от гледна точка на ефективност и влияние върху околната среда.

Като система за централна климатизация, чилърите се използват за охлаждане и намаляване на влагата във въздуха в средни до големи търговски, промишлени и институционални сгради.

 Централна климатизация 2
Централна климатизация - оферти

Системи за централна климатизация: VRF системи

Подобно на традиционните системи за централна климатизация, използвани в жилищни и малки търговски помещения, VRF системите са с въздушно охлаждане и работят с помощта на хладилен агент, като се използват външни кондензатори и вътрешни тела.

За разлика от останалите системи за централна климатизация обаче, вместо един голям, шумен модул, подаващ въздух към всички тела в системата за централна климатизация, VRF системите разполагат с няколко по-малки манипулатора на въздуха, които могат да бъдат контролирани индивидуално и свързани към единна система за централна климатизация. Именно оттук идва и името на VRF системите за централна климатизация - променливият дебит на хладилен агент се отнася до способността на системата да контролира количеството хладилен агент, постъпващ към всяко от устройствата, които обработват въздуха.

Усъвършенстваната технология на VRF системите за централна климатизация позволява да се осигури не само охлаждане, но и отопление, дори при необходимост, и двете едновременно в различни зони на сградата. Използването на множество вътрешни тела осигурява възможност за създаване на зони, които могат да бъдат контролирани индивидуално. Като допълнение, VRF системите за централна климатизация са тихи и енергийно ефективни, тъй като компресорът с променлива скорост работи само при капацитета, необходим за текущите условия.

Как да изберете или да надградите Вашата система за централна климатизация?

Ефективността на работа на централна климатизация е далеч по-висока от тази на единичните климатици. Допълнително предимство е дизайна на външният модул, който гарантира ниски нива на шум и удобство. За намаляването на консумацията на енергия и по-ниски разходи, е препоръчително да се спрете на енергийно ефективна централна климатизация или да оптимизирате консумацията в различните помещения на сградата.

При инсталиране на централна климатизация в дома, офиса, магазина или хотела Ви, е необходимо предварително да се проектира и планира трасето за свързващите елементи и кабели.

В случай, че вече имате инсталирана централна климатизация, лесно можете да я надградите или да замените външния агрегат с нов, съвременен модел, който да Ви предложи по-ефективна работа. Преди да се решите на подобна стъпка, свържете се с нас - ние ще Ви помогнем с избора на нова система за  централна климатизация, подходяща за Вашите конкретни нужди. Технологията на системите за централна климатизация се променя непрекъснато, така че в някои случаи смяна на цялата система за централна климатизация е по-разумното решение, което ще Ви коства по-малко разходи.

Съвременните системи за централна климатизация използват между 30% и 50% по-малко енергия, за същата ефективност при охлаждане, спрямо по-старите модели. Дори ако Вашата централна климатизация е само на 10 години, можете да спестите от 20% до 40% от разходите си за охлаждане, като я замените с по-нова и ефективна система за централна климатизация.

Централна климатизация 3
Видове централна климатизация

Важни аспекти при избора на система за централна климатизация

Правилното оразмеряване и монтаж са ключови елементи при определянето на ефективността на системата за централна климатизация. Прекалено големият уред може да не успее да се справи адекватно при висока влажност на въздуха. От друга страна, твърде малките устройства за централна климатизация може да не успеят да удовлетворят изискванията Ви за комфортна температура, когато е по-горещо. Неправилното разположение на модула, липсата на изолация и неправилната инсталация на свързващите елементи могат значително да намалят ефективността на цялата Ви система за централна климатизация.

Затова, когато избирате система за централна климатизация, потърсете специалисти, които предварително ще проектират системата вземайки предвид характеристиките на сградата, изложението, материалите, климата на конкретното място, така че да се постигне висока ефективност при по-нататъшно отопление или охлаждане.

Свържете се с нас и ние ще Ви помогнем с избора на централна климатизация. Можем да Ви предложим възможности за централна климатизация, която може да Ви предостави до над 15% по-висока ефективност от конвенционалните модели.

Експлоатационният живот на системите за централна климатизация е около 15 до 20 години. и с правилна поддръжка и професионално сервизиране, можете да използвате Вашата система за централна климатизация дори по-дълго време.

Централна климатизация 4
Системи централна климатизация

Допълнителни функционалности при избор на по-ефективна централна климатизация

Когато търсите функционалност и ефективност на Вашата централна климатизация, има няколко допълнителни възможности, които тези системи могат да Ви предложат:

  • Различни размери на външните тела в зависимост от мощността, системи за централна климатизация спестяващи място или енергоефективни комбинация.
  • възможност за избор на различни контролери на системата за централна климатизация и свързването й към сградна автоматизация (BMS);
  • система за централна климатизация с външни тела, които работят с по-ниски нива на шум;
  • VRF Системи за централна климатизация с термовъзстановяване за едновременно отопление и охлаждане.

Поддръжка на системите за централна климатизация

Правилно инсталираните системи за централна климатизация могат да работят ефективно години наред, само с регулярна поддръжка. Допълнително, редовното сервизиране на Вашата централна климатизация позволява навременно откриване и отстраняване на възникнали повреди, което също ще удължи живота на Вашата централна климатизация, а и ще Ви спести разходи за по-сериозни ремонти, ако повредата бъде открита твърде късно, като може да се наложи цялостна смяна на Вашата централна климатизация.

 

Видове системи за централна климатизация
Как да изберете или да надградите Вашата система за централна климатизация?
Важни аспекти при избора на система за централна климатизация
Поддръжка на системите за централна климатизация

обратно към секциятаDOWNLOAD
  • ИЗБЕРЕТЕ ДРУГИ НОВИНИ