Приложение

Серия AIRSTAGE J-IIS (12,5 - 15,1 kW)

Малка VRF система за малкия бизнес

Подходяща за:

 •   жилищни и еднофамилни сгради
 •   малки офис сгради
 •  офисни и складови помещения
 •   училища
 •   хотели, къщи за гости
 •   изложбени зали

 

МАЛКA VRF СИСТЕМА ЗА МАЛКИЯ БИЗНЕС
VRF J-IIS (12,1 - 15,1 kW)

Подходяща за:

  >  жилищни и еднофамилни сгради

  >  малки офис сгради

  >  офисни и складови помещения

  >  училища

  >  хотели, къщи за гости

  >  изложбени зали

Малка VRF система за бизнеса от General Fujitsu Airstage J IIS
 
Характеристики:
 
Напредналата технология за контрол на хладилния агент позволява общата дължина на тръбния път да е до 80 м. Това отваря нови възможности при проектирането на системите.

Без прекъсване при събиране на маслото

Инсталацията продължава да функционира без да спира отоплението или охлаждането докато е в режим събиране на маслото, като поддържа комфорта в помещенията.

Улеснен монтаж

Функция за проверка на връзката: Дава възможност за проверка на връзката и адресацията чрез функцията за бърза проверка.

Работни режими: охлаждане, отопление, изсушаване, вентилатор

Контрол на режимите, чрез централно управление

Ниски шумови характеристики на външното тяло

Следене на работните режими на компресорите (поетапно използване)

Отлична работа в режим на отопление при ниски външни температури

J-II-S-Series

Дълъг тръбен път
Напредналата технология за контрол на хладилния агент позволява общата дължина на тръбния път да е до 80 м. Това отваря нови възможности при проектирането на системите.
 • Реална дължина на тръбите е максимум 50 м
 • Общ тръбен път е максимум 80 м
 • Тръбната линия от първия разпределител до най-отдалеченото вътрешно тяло е максимум 40 м.
 • Денивелацията между външното и вътрешните тела е максимум 30 м.
 • Денивелацията между вътрешните тела е максимум 15 м.

 

Без прекъсване при събиране на маслото

Инсталацията продължава да функционира без да спира отоплението или охлаждането докато е в режим събиране на маслото, като поддържа комфорта в помещенията.

Улеснен монтаж
Функция за проверка на връзката: Дава възможност за проверка на връзката и адресацията чрез функцията за бърза проверка.

 • Показва номерата на свързаните вътрешни тела
 • Може да показва дублиран адрес на вътрешно тяло
 • Софтуер за селекция на системата VRF Design Simulator

Допълнителни характеристики

 • Работни режими: охлаждане, отопление, изсушаване, вентилатор
 • Контрол на режимите, чрез централно управление
 • Ниски шумови характеристики на външното тяло
 • Следене на работните режими на компресорите (поетапно използване)
 • Отлична работа в режим на отопление при ниски външни температури
Малка VRF СИСТЕМА за бизнеса от General Fujitsu Airstage J III