СЕРВИЗ И МОНТАЖ НА КЛИМАТИЦИ

Заявка на сервиз и профилактика на климатици

Няколко случая изискващи нашата експертна намеса:

 • Редовно изключване на предпазителите / бушоните /.
 • Загряване на захранващия кабел или щепсел.
 • Нарушена изолация на захранващия кабела.
 • Бутонът на дистанционното за включване не сработва /при условие че скоро са сменени батериите/.
 • В даден работен режим се чува нехарактерен шум от системата.
 • Светлинните индикатори на  мигат нетипично или на дистанционното управление се изписва цифра или буква, различна от зададения режим и градус на климатика.

След подаване на онлайн заявката за сервиз в сайта, наш сервизен консултант ще се свърже с вас за потвърждение и доуточнения на вашата поръчка .
След приемане на заявката, до три работни дни сервизния екип посещава посочения адрес, за да отстрани повредата на климатичната система.
Извършваме и услугата Диагностика на климатичната система - 50,00 лв. без ДДС.
Ако климатичната система е гаранционна , клиентът е длъжен да представи валидна гаранционна карта при посещението на екипа.Преди да дадете заявка за сервиз проверете:

 • включен ли е климатика в захранването ?
 • включен ли е таймерът ?
 • има ли паднал или изгорял бушон в електрическото ви табло ?
 • подменени ли са скоро батериите на дистанционното управление ?
 • зададена ли е подходяща стайна температура и работен режим ?
 • почистени ли са въздушните филтри на машинатаc ?